QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ NGOẠI TỆ SÀN GGBINARY

0
563
Tỷ giá 24,000 Tại Sản GGbinary
Tỷ giá 24,000 Tại Sàn GGbinary

Kính thưa Quý khách hàng,

Do hiện nay tỷ giá USD tại thì trường đang biến động tăng dần, nên kể từ ngày 01/08/2018, tỷ giá USD tại sàn GG Binary được điều chỉnh như sau:
1USD = 24,000VND

 

Về việc nạp tiền:
Tất cả các tài khoản nạp tiền từ ngày 01/08/2018 sẽ tính tỷ giá 24,000VND.

 

Về việc rút tiền:

  1. Các tài khoản lần đầu deposite từ ngày 01/08/2018 sẽ rút tiền với tỷ giá 24,000VND.
  2. Các tài khoản cũ đến ngày 01/08/2018 vẫn còn số dư, khi rút tiền sẽ có những trường hợp sau:

2.1 Nếu khách không deposite thêm mà làm lệnh rút, thì tỷ giá rút là 23,000VND.

2.2 Nếu khách hàng deposite thêm từ ngày 01/08/2018, giao dịch sinh lời sẽ được rút lời tại tỷ giá 24,000 với điều kiện số tiền rút không vượt quá số tiền deposite thêm + lãi.

Ví dụ: khách A đến ngày 01/08 có số dư trong tài khoản là $500, ngày 2/8 khách deposite thêm $500, tổng tài khoản là $1,000. Khách A giao dịch lãi, số tiền trong tài khoản tăng lên $1,300. Có các trường hợp xảy ra như sau:
– Nếu khách A rút số tiền ≤$800, số tiền rút này sẽ được tính tỷ giá 24,000.
– Nếu khách A rút trên $1,000 thì $800 sẽ  tính tỷ giá 24,000; $200 sẽ tính tỷ giá 23,000.

  • Nếu khách hàng deposite thêm từ ngày 01/08/2018, giao dịch thua lỗ sẽ được rút vốn tại tỷ giá 24,000 với số tiền rút bằng với sô tiền deposite thêm, số tiền còn lại sẽ được tính tỷ giá 23,000

Ví dụ: khách A đến ngày 01/08 có số dư trong tài khoản là $500, ngày 2/8 khách deposite thêm $500, tổng tài khoản là $1,000. Khách A giao dịch thua lỗ, số tiền trong tài khoản còn $800. Khách A làm lệnh rút $800 thì $500 sẽ tính tỷ giá 24,000 và $300 tính tỷ giá 23,000.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here