Khuyến nghị giao dịch ngày 01/12 – Phân tích hàng ngày

0
421

Nhng tin tc và skin đáng chú ý trong ngày:

1, 06:30 – Nhật Bản:Tỷ lệ hàng năm CPI toàn quốc tháng 10 (%).

2, 06:30 – Nhật Bản: Tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 (%).

3, 15:50 – Pháp: Giá trị cuối cùng PMI ngành sản xuất Markit tháng 11.

4, 15:55 – Đức: Giá trị cuối cùng PMI ngành sản xuất Markit tháng 11.

5, 16:00 – Khu vực đồng euro: Giá trị cuối cùng PMI ngành sản xuất Markit tháng 11.

6, 16:30 – Anh: PMI ngành sản xuất Markit tháng 11.

7, 20:30 – Canada: Tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 (%).

8, 20:30 – Canada: Tỷ lệ hàng tháng GDP sau điều chỉnh theo mùa tháng 9 (%).

9, 20:30 – Canada: Tỷ lệ hàng năm GDP sau điều chỉnh theo mùa tháng 9 (%).

10, 22:00 – Mỹ: PMI ngành sản xuất ISM tháng 11.

 

Biu đUSD/JPY 1 gi:

Tình hình giao động tăng, hiện tại giá cao đã có sự suy giảm, nếu giảm đến trên đường trung bình 20 và ổn định thì tiếp tục vào lệnh tăng.

 

Biu đUSD/JPY 5 phút:

Tình hình giao động là chính, chỉ số KD tại mức cao giao nhau hướng xuống thì vào lệnh giảm, tại mức thấp giao nhau hướng lên thì vào lệnh tăng.

 

Biu đEUR/USD 1 gi:

Tình hình giao động phiên ngang tại mức cao, nếu xuất hiện sự phá vỡ điểm thì xu hướng sẽ có một hướng đi mới, phá vỡ hướng nào thì vào lệnh theo hướng đó.

 

Biu đEUR/USF 5 phút:

Tình hình xu hướng chạy trong vùng phiên ngang, khi đường K hình thành điều chỉnh đỉnh hay điều chỉnh đáy, thì cần kết hợp với chỉ số KD khi có tín hiệu đóng cửa để vào lệnh.

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here